Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Osvoboditelů 2
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Ředitel:Mgr. Bc. Jiří Procházka
Kontakt na školu Telefon: 416 532 883
Email: sekretariat@soslovo.cz
Web: http://www.soslovo.cz
IČ:00082571
RED-IZO:600010813
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Osvoboditelů 2
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 34
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 883
IZO:107850541
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 882
Aktuální počet žáků: 343
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11. 2021; 14. 01. 2022
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečský průkaz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Osvoboditelů 97
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 02
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 883
IZO:110021142
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 38
Počet ubytovaných žáků a studentů: 20
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. do 30. 6.
Termín pro podání přihlášky : do 15. srpna
Úplata za ubytování (v Kč): 1100
Úplata za stravování (v Kč): 90Kč za celodenní stravování
Nabídka zájmových činností: ne
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Osvoboditelů 2
Obec: Lovosice
Kraj: Ústecký
PSČ: 410 34
Kontakt na školu: Telefon: 416 532 883
IZO:110021151
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 37,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vrbičany 1
Obec: Vrbičany
Kraj: Ústecký
PSČ: 411 21
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:166100340
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 37,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne