Logo školy

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Adresa školy: Ulice: A. K. Vitáka 452
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Ředitel:Mgr. et Mgr. Lucie Škvařilová
Kontakt na školu Telefon: 461 327 831
Email: info@gymjev.cz
Web: www.gymjev.cz
IČ:62032011
RED-IZO:600012751
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: A. K. Vitáka 452
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 327 805
IZO:000087173
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 238
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11. 2022, 1. 12. 2022, 20. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 4. 2023, náhradní termín 10. a 11. 5. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje školy 2019_2025.pdf (722,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-lyceum_2022_2023_2L3L4L.pdf (2980,6 KB)
ŠVP-lyceum_2022_2023_1L.pdf (3285,9 KB)
ŠVPG42022_2023_1R2R3R4R.pdf (6429,9 KB)
Školní řád: 5007lš22školní řád.pdf (814,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021_2022.pdf (2694,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, biologie, chemie, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Gymfest - jednodenní festival hudby, zpěvu, recitace, sportu pro školu i širokou veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Světová škola
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Se základní školou v Jevíčku
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, italský, latinský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve všech učebnách
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, ICT, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nerudova
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 327 806
IZO:108040160
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 88
Počet ubytovaných žáků a studentů: 88
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle 18:00 do pátku 15:00
Termín pro podání přihlášky : Do 31. 8., ale pokud jsou volná místa lze podat i v průběhu školního roku.
Úplata za ubytování (v Kč): 1400
Úplata za stravování (v Kč): celodenní stravování 108 Kč/den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, jazykové, výtvarné, literárně-dramatické, společenské hry, hudební, turistické, rukodělné, zdravotnické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, posilovna
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nerudova 557
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 327 829
IZO:002718855
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 40
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano