Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Ředitel:Ing. Rudolf Mašek
Kontakt na školu Telefon: 549 410 076
Email: reditel@soutisnov.cz
Fax: není
Web: www.skolatisnov.cz
IČ:00053198
RED-IZO:600014011
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 375
IZO:102191531

Střední škola

Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:107870762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2018, 2.12.2018, 23.1.2019, 20.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle JPZ2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Střední školy a Základní školy Tišnov na období 2014.doc (64 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP podnikání - platnost od 1.9.2018.pdf (3279 KB)
SˇVP osˇetrˇovatel - ZS.pdf (2635,6 KB)
SˇVP OZS - platnost od 1.9.2018.pdf (1934,9 KB)
SˇVP MOMV (automechanik) - platnost od 1.9.2018.pdf (2760,9 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 1.9.2018.pdf (782,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18.doc (18379,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, praktické vyučování, biologie, knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, exkurze, plesy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurzy svařování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, technické, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:110017064