Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Ředitel:Ing. Rudolf Mašek
Kontakt na školu Telefon: 549 410 076
Email: reditel@soutisnov.cz
Web: www.skolatisnov.cz
IČ:00053198
RED-IZO:600014011
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 375
IZO:102191531
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:107870762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): 2.11.2018, 2.12.2018, 23.1.2019, 20.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle JPZ2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Střední školy a Základní školy Tišnov na období 2014.doc (64 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP podnikání - platnost od 1.9.2018.pdf (3279 KB)
SˇVP osˇetrˇovatel - ZS.pdf (2635,6 KB)
SˇVP OZS - platnost od 1.9.2018.pdf (1934,9 KB)
SˇVP MOMV (automechanik) - platnost od 1.9.2018.pdf (2760,9 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 1.9.2018.pdf (782,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18.doc (18379,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy svařování, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:110017064