Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Ředitel:Ing. Rudolf Mašek
Kontakt na školu Telefon: 549 410 076
Email: reditel@soutisnov.cz
Web: www.skolatisnov.cz
IČ:00053198
RED-IZO:600014011
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 375
IZO:102191531
Střední škola
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:107870762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 171
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.11.2020, 27.1.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Střední školy a Základní školy Tišnov na období 2014.doc (64 KB)
Školní vzdělávací program: SˇVP OZS - platnost od 1.9.2020.pdf (2700,5 KB)
SˇVP MOMV (automechanik) - platnost od 1.9.2020.pdf (3701,3 KB)
SˇVP osˇetrˇovatel - platnost od 1.9.2020.pdf (2810,2 KB)
ŠVP podnikání - platnost od 1.9.2020.pdf (3409,1 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 1.9.2018.pdf (782,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020 SŠ.xls (258,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, biologie, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurzy svařování, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, technické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Míru 22
Obec: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 666 25
Kontakt na školu: Telefon: 549 410 076
Fax: 549 410 077
IZO:110017064