Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 1598
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Martin Tobiáš
Kontakt na školu Telefon: 558 406 111
Email: skola@pojfm.cz
Web: www.pojfm.cz
IČ:00601381
RED-IZO:600016323
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 28. října 1598
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 406 111
IZO:000601381
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1480
Aktuální počet žáků: 674
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: koncepce_SPSOAJS_FM.pdf (2249,4 KB)
Školní vzdělávací program: TZB_2_0_od_01092017.pdf (2926,9 KB)
TL_1_3_od_01092017.pdf (3039,6 KB)
SVP_OA_od01092017.pdf (3427,3 KB)
SVP_EL_od01092017.pdf (3751,8 KB)
STR_2_0_od_01092017.pdf (2830,5 KB)
Školní řád: sk_rad_18.docx (107,1 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_spsoafm_17_18_signed.pdf (8208,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, ECDL, CISCO - Network Academy
Domácí spolupráce : partnerské firmy, partnerské vysoké školy, partnerské školy v zahraničí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , EDISON
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Autodesk Academia Completion
Rozvrhy hodin: rozvtrid.pdf (7428,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, v rámci odborných učeben
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Jazyková škola s právem st. jazyk. zk.
Adresa: Ulice: 28. října 1639
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 436 015
IZO:110022319
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 28. října 1639
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 406 111
IZO:102856834
Školní jídelna
Adresa: Ulice: 28. října 1639
Obec: Frýdek - Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 02
Kontakt na školu: Telefon: 558 406 111
IZO:102880671