Logo školy

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 544 211 547
Email: akademy@akademy.cz
Web: www.akademy.cz
IČ:44991665
RED-IZO:600024938
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 2423/9, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181048647
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 17
Aktuální počet dětí: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1.2023, 14. 2. 2023 (vždy 15:30-17:30)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Domácí telefon / kontrola vyučujícím
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 27, 82
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 7-18
Měsíční poplatek/školné v Kč: 6500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181065983
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 1. a 14. 2023 (15:30-17:30 hod.)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Domácí telefon / kontrola pedagoga
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 27, 82
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 4500
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
IZO:044991665
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 222
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1. a 14. 2. 2023 (15:30-17:30 hod.)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 17. a 18. 4. 2023 (JPZ)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 27. 82
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10 / 9:00
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: pro sourozence sleva 50%
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, biologie, chemie, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, English Active Week - týden vyučování pouze anglicky, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola, Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Fakultní škola Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM), Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace žáků s SPU
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Školní družina
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181081300
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 8-9
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 13-17
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
IZO:110008901
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8, 27, 82
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení (od - do): 8:00-15:00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ne
Personální obsazení: psycholog, speciální pedagog
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
IZO:108028674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-50
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne