Logo školy

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Ředitel:Mgr. Darja Chládková
Kontakt na školu Telefon: 544 211 547
Email: akademy@akademy.cz
Web: www.akademy.cz
IČ:44991665
RED-IZO:600024938
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 2423/9, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181048647
Základní škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181065983
Střední škola
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
Fax: 544 219 494
IZO:044991665
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 130
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.2.2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 21000
Rozšířené informace o ročním školném: pro sourozence sleva 50%
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, English Active Week - týden vyučování pouze anglicky
Zapojení ve specifických programech : Škola v síti UNESCO
Domácí spolupráce : Fakultní škola Masarykovy univerzity
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, vodácký kurz, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: individuální integrace žáků s SPU
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu:
IZO:181081300
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
Fax: 544 219 494
IZO:110008901
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rašelinová 2433/11, Líšeň
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 544 211 547
Fax: 544 219 494
IZO:108028674