Logo školy

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín
Adresa školy: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Jana Gavendová
Kontakt na školu Telefon: 577 210 472
Mobil: 731 483 720
Email: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
Web: ddskolyzlin.cz
IČ:61716464
RED-IZO:600025314
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola Zlín
Adresa: Ulice: Mostní 2397
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 005 802
Email: skolka@ddskolyzlin.cz
IZO:102319600
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 15
Kritéria příjímacího řízení: kritéria 18-19.docx (73,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č.4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Koncepce školy: Koncepční záměr instituce 2016 - 2020.docx (20,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_MŠ 2018-2019.docx (2265,9 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-2019.doc (137,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ pro děti se zrakovým, mentálním, kombinovaným postižením, PAS a jinými speciálními vzdělávacími potřebami
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Domácí spolupráce: ZŠ Zlín, Křiby, MŠ Zlín, Budovatelská, UP Olomouc, Střední škola pedagogická a sociální Zlín
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Komplexní péče o děti se zrakovým, mentálním postižením, KV a PAS, individuální i skupinové reedukační a kompenzační metody, logopedická podpora
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:103031464
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 51
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č. 3 a č. 13, zastávka Lazy - škola
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 7.00 hod - příchod ŠD a internát
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepční záměr instituce 2016 - 2020.docx (20,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 9-2018.docx (1074,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD.doc (194,6 KB)
Školní řád: ŠŘ 2018.doc (315,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva instituce 2017-18.pdf (1371,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, příměstský tábor, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : ZŠ Slovenská Zlín, 9.ZŠ Zlín, ZŠ Zlín Středová, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín,
Mezinárodní spolupráce: ŠZŠI Trenčín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, globální čtení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Žáci se zdravotním postižením, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped, školní koordinátor EVVO, školní ICT metodik
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), muzikoterapie, dětská gymnastika
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Střední škola
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:110500644
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 6
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č. 3 a č. 13, zastávka Lazy - škola
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: od 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.05 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepční záměr instituce 2016 - 2020.docx (20,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP praktická.pdf (9800,4 KB)
Školní řád: ŠŘ 2018.doc (315,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva instituce 2017-18 (1).pdf (1371,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : CSP Zlín,Naděje pobočka Zlín,ZŠ Zlín Středová, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: žáci se zdravotním postižením, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, muzikoterapie, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní družina
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:110004272
Internát
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:110004264
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 16
Počet ubytovaných dětí a žáků: 15
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č. 3 a č. 13, zastávka Lazy - škola
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Pondělí 7.00 až pátek 16.00 hod., září až červen
Nabídka ubytování pro: žáky základní školy speciální, děti přípravného stupně základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 500 kć v ZŠ a 900 kč v SŠ
Úplata za stravování (v Kč): 1500 kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: hudební, výtvarné, společenské hry, taneční, sportovní, muzikoterapie
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, rodičovské schůzky
Dětský domov
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:150070462
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:108011186
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka č. 3 a č. 13, zastávka Lazy - škola
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7.00 - 15.30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, oční lékař, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:103191216
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 26 kć
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Přípravný stupeň zákládní školy speciální
Adresa: Ulice: Lazy VI 3695
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 210 472
Fax: 577 210 472
IZO:110500652
Přípravný stupeň
Přípravný stupeň: ano
Počet tříd přípravného stupně: 1
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Umístění přípravného stupně: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8.00 hod.
Konec výuky: 11.40 hod.
ŠVP: švp přípravný stupeň.pdf (399,8 KB)