Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Luboš Just
Kontakt na školu Telefon: 596 809 111
Email: skolni@ssazs-havirov.cz
Web: http://www.ssazs-havirov.cz/index.html
IČ:13644297
RED-IZO:600026337
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 809 111
Fax: 596 809 116
IZO:000847895
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 129
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2021 a 15. 01. 2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 401,402,403,404,409,412,415
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: ulice Opletalova
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: vz_16_17.pdf (6348,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, zahradní slavnosti, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, florbal
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům se SVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 809 111
Fax: 596 809 116
IZO:110023498
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 147
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 11. 2021 a 20. 01. 2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 401,402,403,404,409,412,413
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: z ulice Školní 2/601
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Koncepce školy: PLÁN PRÁCE 17 - final.docx (681,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_16_17.pdf (6348,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : spolupráce se zaměstnavateli a firmami v regionu
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, florbal
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 386
Fax: 596 411 386
IZO:110008065
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7 00 hod - 8 30 hod
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12 00 hod - 16 15 hod
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 386
Fax: 596 411 386
IZO:181027852
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 809 111
Fax: 596 809 116
IZO:110023501
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne