Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Karlovarská 118
Obec: Pernink
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 36
Ředitel:Mgr. Hana Dlouhá
Kontakt na školu Telefon: 353 892 213
Email: skolaper@seznam.cz
Web: http://www.zspernink.cz
IČ:47701617
RED-IZO:600067246
Zřizovatel:Obec Pernink
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rennerova 290
Obec: Pernink
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 36
Kontakt na školu: Telefon: 353 892 213
IZO:115200746
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 20
Aktuální počet dětí: 14
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:00 ( v rámci sloučeného provozu se ŠD na žádost rodičů od 6:00)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ 2016.pdf (1195,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: -
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: -
Domácí spolupráce: ZŠ, SDH, Policie ČR, místní podnikatelské subjekty,
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence - vyškolená pedagožka
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, facebook, webové stránky školy, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Karlovarská 118
Obec: Pernink
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 36
Kontakt na školu: Telefon: 353 892 213
Fax: 353 892 804
IZO:047701617
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 93
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje ZŠ a MŠ Pernink final (1).pdf (711,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP+celek+upravy+2016.pdf (4797,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD upravený od 1.9.2016.docx (210,2 KB)
Školní řád: Školní řád,Klasifikační řád základní školy 2016-17.pdf (1498,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014-2015.pdf (3288,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, Týdenní tematické pobyty v SRN, spolupráce s partnerskou školou v Eibenstocku,preference zahraničních projektů,akce v rámci ŠD, projekt 72, soutěže DOMESTOS, ELEKTROWIN, lesní pedagogika, Lyžování, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: není
Domácí spolupráce : HZS, Policie ČR, Domov seniorů, místní podnikatelské subjekty- SKI areály, dopravce, truhlárna, obecní úřad, lesy Jáchymov,okolní ZŠ -Merklín, Jáchymov,H. Blatná, Abertamy, Potůčky
Mezinárodní spolupráce: Grundschule Eibenstock
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, Předmět SPD - Sportovní příprava dětí 2. - 7. třída
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Zapojení do projektů - podpora žáků ohrožených školním neúspěchem,IVP, vyrovnávací plány, podpora výuky ČJ( Centrum pro integraci KV - cizinci,
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh dne.docx (49,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, KC Krušnohorka, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, Lyžařské areály,běžkařské rondo,cykloturistika - cyklostezky,fotbalové hřiště, lesopark, KC Krušnohorka, ZUŠ odloučené pracoviště v budově školy, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky www.zspernink.cz, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Rennerova 290
Obec: Pernink
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 36
Kontakt na školu: Telefon: 353 892 213
IZO:115200070
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rennerova 290
Obec: Pernink
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 36
Kontakt na školu: Telefon: 353 892 213
IZO:102652007