Logo školy

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Truhlářská 681/19
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 17
Ředitel:Mgr. Hana Janischová
Kontakt na školu Telefon: 353 562 283
Email: zstruhlarska@seznam.cz
Web: www.zstruhlarska.cz
IČ:49751751
RED-IZO:600067599
Zřizovatel:Statutární město Karlovy Vary
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Truhlářská 681/19
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 17
Kontakt na školu: Telefon: 353 562 283
Fax: 353 562 283
IZO:049751751
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 567
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: číslo 3, 13, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 2014-15, 1+2st.docx (1229,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2014-15 nový.doc (250,9 KB)
Školní řád: Ředitelka školy vydala s.docx (16 KB)
Poslední výroční zpráva: Základní škola Karlovy Vary schválená.docx (1321,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, dějepis, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Akce pro děti a rodiče - Halloween, vítání Sv. Martina, apod.
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Škola přátelská k dětem s alergií a astmatem, Škola pro demokracii, Škola pro region, Zdravá školní jídelna
Certifikáty škol: Zdravá školní jídelna, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Společné projekty se SOŠ, besedy s Policií ČR a MP, Rytmus o.s., Farní charita, mateřské školy, ŠvP Střelské Hoštice, MP Education, s.r.o. - preventivní programy, městská knihovna, městské divadlo, MAS Sokolovsko, MAP Karlovarsko
Mezinárodní spolupráce: Euregio Egrensis, Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, odpolední klub - florbal, badminton, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, logické hry, jazykové, taneční, sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 9A
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 17
Kontakt na školu: Telefon: 353 562 283
Fax: 353 562 283
IZO:115200088
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 9A
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 17
Kontakt na školu: Telefon: 353 562 283
Fax: 353 562 283
IZO:150073887
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Truhlářská 19
Obec: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
PSČ: 360 17
Kontakt na školu: Telefon: 353 562 283
Fax: 353 562 283
IZO:102640904
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne