Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Týnec, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 221
Obec: Týnec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 54
Ředitel:Mgr. Dana Svítilová
Kontakt na školu Telefon: 777 175 148
Email: reditelka@zsmstynec.cz
Web: http://www.zsmstynec.cz/
IČ:65804228
RED-IZO:600112624
Zřizovatel:Obec Týnec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 221
Obec: Týnec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 54
Kontakt na školu: Telefon: 519 343 734
IZO:107604850
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): nemáme ( Covid 19 )
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Koncepce školy 2020-25.doc (82,9 KB)
Školní vzdělávací program: svpskolka20.8._1.docx (71,9 KB)
Školní řád: skolni_rad_zs_a_ms_tynec.odt (27 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ekologie
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: bruslení
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled absence, přihlašování na akce
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 221
Obec: Týnec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 54
Kontakt na školu: Telefon: 530 330 319
IZO:108055655
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): březen - duben před zápisem do 1.třídy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.20
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2020-25.doc (82,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Týnec 2 (003).docx (657,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_sd1.9.docx (50,1 KB)
Školní řád: skolni_rad_2021_0.docx (63 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva2019-20_.docx (33,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.zip (246,6 KB)
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 221
Obec: Týnec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 54
Kontakt na školu: Telefon: 519 343 734
IZO:118400622
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.20
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 221
Obec: Týnec
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 691 54
Kontakt na školu: Telefon: 519 343 734
IZO:103179747
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne