Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková organizace, okres Jihlava

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková organizace, okres Jihlava
Adresa školy: Ulice:
Obec: Horní Dubenky 135
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 52
Ředitel:PaedDr. Stanislav Hromada
Kontakt na školu Telefon: 724 048 483
Email: v_zs.dubenky@volny.cz
Web:
IČ:75021773
RED-IZO:600116913
Zřizovatel:Obec Horní Dubenky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Dubenky 135
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 52
Kontakt na školu: Telefon: 724 257 262
Fax: není
IZO:107608057
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 23
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2015
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijetí do MŠ.docx (15,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:15 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy.pdf (1598,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ nový.doc (153,6 KB)
Školní řád: školní řád MŠ.doc (104,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: není
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: spolupráce s obcí, sborem pro občanské záležitosti a místními spolky v obci (hasiči, myslivci)
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Dubenky 135
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 52
Kontakt na školu: Telefon: 567 374 257
Fax: není
IZO:102443491
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 34
Aktuální počet žáků: 17
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. 1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:15 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce rozvoje školy.pdf (1598,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ (inf. pro EU).doc (733,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (179,7 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (59,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2013-2014.doc (88,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Otevřená škola
Domácí spolupráce : spolupráce s obcí, sborem pro občanské záležitosti a místními spolky v obci (hasiči, myslivci)
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: alternativní písmo se neuplatňuje
Specifické formy podpory žákům: slabším žákům se věnujeme 1 x týdně vždy po vyučování alespoň 1 hodinu
Přítomnost specialistů: logoped
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.pdf (232,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh ZŠ.pdf (1584,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, sportovní, rybářský kroužek, kroužek biblického vyučování, dopravní kroužek
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Dubenky 135
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 52
Kontakt na školu: Telefon: 724 048 483
Fax: není
IZO:118700421
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Horní Dubenky 135
Kraj: Vysočina
PSČ: 588 52
Kontakt na školu: Telefon: 567 374 257
Fax: není
IZO:118700430