Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tavíkovice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Tavíkovice 62
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 40
Ředitel:Mgr. Marie Francová
Kontakt na školu Telefon: 515 339 214
Email: zstavikovice@volny.cz
Web:
IČ:70992045
RED-IZO:600127338
Zřizovatel:Obec Tavíkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tavíkovice 62
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 40
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 214
Fax: 515 339 213
IZO:108012085
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 23
Aktuální počet dětí: 21
Kritéria příjímacího řízení: Kriteria pro přijetí do MŠ.docx (14,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE MŠ TAVÍKOVICE.docx (51,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-MŠ_-19.docx (98 KB)
Školní řád: provozní řád mš.doc (39,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení_mateřské_školy.docx (26,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: šťastné a spokojené děti – radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole, bezproblémový přechod do ZŠ
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: logopedická prevence vedená učitelkou MŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Tavíkovice 62
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 40
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 214
Fax: 515 339 213
IZO:102855013
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 30
Aktuální počet žáků: 10
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: KONCEPCE.docx (86,1 KB)
Školní vzdělávací program: švp-ZŠ.docx (183,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (114,7 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ.doc (120,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 20.docx (29,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: předmět spec.ped.péče
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.docx (14,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN.docx (17,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Tavíkovice 62
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 40
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 214
Fax: 515 339 213
IZO:119300494
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Tavíkovice 62
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 40
Kontakt na školu: Telefon: 515 339 214
Fax: 515 339 213
IZO:150070136