Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Partyzánská 310
Obec: Svratka
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 02
Ředitel:Mgr. Iva Kopecká
Kontakt na školu Telefon: 566 662 602
Email: skola@svratka.cz
IČ:48894214
RED-IZO:600130266
Zřizovatel:Obec Svratka
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Partyzánská 310
Obec: Svratka
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 662 602
Fax: 566 662 602
IZO:107616432
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímacího řízení.docx (11,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Koncepce školy: Koncepce MŠ.docx (11,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.docm (78,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: -
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Návštěva sauny, solné jeskyně, plavání.
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Partyzánská 310
Obec: Svratka
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 662 602
Fax: 566 662 602
IZO:102943231
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 160
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.10
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Koncepce školy: Koncepce rozvoje a řízení školy IK.1.docx (21,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (1276,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.doc (89,6 KB)
Školní řád: školní řád .docx (24,9 KB)
Poslední výroční zpráva: 2013 2014.docx (2452 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova, zeměpis, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce : Sportovní turnaje okolních škol, dětský karneval, Den dětí - Cesta pohádkovým lesem - spolupráce s městem Svratka, místními spolky a organizacemi; spolupráce s IZS
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Týdenní plán.docx (11,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, hudební, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, Chodby se sportovním vybavením - stolní tenis, fotbal,...
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
ŠD
Adresa: Ulice: Partyzánská 310
Obec: Svratka
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 662 602
Fax: 566 662 602
IZO:119400359
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Partyzánská 310
Obec: Svratka
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 662 602
Fax: 566 662 602
IZO:103143211
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-26
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne