Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 28. října 607
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Ředitel:Ing. Bc. Petr Holubička
Kontakt na školu Telefon: 481 622 581
Email: skola@isssemily.cz
Web: http://www.isssemily.cz/
IČ:00528714
RED-IZO:600170896
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 28. října 607
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 622 581
Fax: 481 623 352
IZO:130002135
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 315
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Integrované střední školy v Semilech.docx (16,3 KB)
Školní vzdělávací program: Podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (431,4 KB)
Instalatér ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (415,2 KB)
Pečovatelské služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (233 KB)
Podnikání - dálková ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (399,2 KB)
Tesař ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (463,1 KB)
Truhlář ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (464,3 KB)
Zedník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (461,1 KB)
Elektrikář ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.pdf (471,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-19.docx (32,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 17-18.doc (298,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : spolupráce s úřadem práce, v rámci prevence s policií České republiky a Okresním soudem
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, sebeobrana
Specifické formy podpory žákům: možnost individuálního vzdělávacího plánu
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: 28. října 607
Obec: Semily
Kraj: Liberecký
PSČ: 513 01
Kontakt na školu: Telefon: 481 622 581
Fax: 481 623 352
IZO:110029054