Logo školy

Střední škola řemesel, Šumperk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemesel, Šumperk
Adresa školy: Ulice: Gen. Krátkého 30
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Ředitel:Mgr. Irena Jonová
Kontakt na školu Telefon: 583 320 111
Email: skola@sszts.cz
Web: www.sszts.cz
IČ:00851167
RED-IZO:600171388
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gen. Krátkého 30
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 520
Fax: 583 215 264
IZO:130002445
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 751
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: bude upřesněno s ohledem na situaci
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:45 Gen. Krátkého 30, 6:30 Bulharská
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, odborný výcvik 7:00
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku
Koncepce školy: strategicky-plan-skoly-2022.pdf (419,9 KB)
Školní vzdělávací program: Informace o jednotlivých oborech.pdf (200,3 KB)
Školní řád: R 05 - Školní řád (od 1. 9. 2021).pdf (965,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2019-2020.pdf (7724,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: zpracováváme IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Svařování, CNC
Rozvrhy hodin: Poznámka rozvrhy.pdf (196,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: v každé učebně PC + dataprojektor
Zájmové činnosti: 3D tisk
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, papírová ŽK (studijní průkaz) pro vzkazy a omluvenky, info o prospěchu - BAKALÁŘI, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gen. Krátkého 30
Obec: Šumperk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 787 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 213 520
Fax: 583 215 264
IZO:110027477
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne