Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírové nám. 72
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 24
Ředitel:Ing. Zdeněk Jůza
Kontakt na školu Telefon: 377 893 182
Email: zsh.hut@seznam.cz
Web: www.zshermanovahut.cz
IČ:60611341
RED-IZO:650048628
Zřizovatel:Obec Heřmanova Huť
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 148
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 24
Kontakt na školu: Telefon: 377 893 182
Fax: 377 893 182
IZO:107544962
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 62
Aktuální počet dětí: 62
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Škola je otevřena od: 6,30 - 15,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 232
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: vycházky
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Mírové nám. 72
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 24
Kontakt na školu: Telefon: 377 893 182
Fax: 377 893 182
IZO:102328234
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 198
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,55
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zuby
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Mírové náměstí 72
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 24
Kontakt na školu: Telefon: 377 893 182
Fax: 377 893 182
IZO:115600434
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mírové náměstí 264
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ: 330 24
Kontakt na školu: Telefon: 377 893 182
Fax: 377 893 182
IZO:102676178
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 148
Obec: Heřmanova Huť
Kraj: Plzeňský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181059606
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne