Zde může být obrázek školy.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169
Adresa školy: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Věra Pavličková
Kontakt na školu Telefon: 251 554 763
Mobil: 739 571 512
Email: skola.vymolova@seznam.cz
Web: www.sksp.org
IČ:48134058
RED-IZO:600021050
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:110011015
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. a 24. 11. 2014, 7. 2. 2015
Kritéria příjímacího řízení: MŠ- kritéria.docx (26,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B Radlická, tram 7 Radlická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP MS Vymolova.pdf (3333,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: bilingvální (sluchově postižení) a logopedické oddělení
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): pravidelné akce s rodiči, přednášky pro rodiče, kurzy znakového jazyka pro rodiče, spolupráce s ostatními školami pro sluchově postižené a odborníky (lékaři, pedagogové), sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce: MČ Praha 5, MHMP, Městská policie, školy pro sluchově postižené v celé ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Koncepce celé MŠ je přizpůsobena individuálním potřebám dětem s postižením sluchu a vadami řeči
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, SMS, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:048134058
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. a 24. 11. 2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 24.1.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - Radlická, tram 7 zastávka Radlická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ Vymolova.pdf (4327,6 KB)
Školní řád: ŠŘ 1.doc (264,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 13-14 Vymolova.pdf (3466,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: základní vzdělávání pro sluchově postižené a žáky s vadami řeči
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, zážitkové workshopy, kurzy znakového jazyka, akce s rodiči, projekty domácí i zahraniční, kroužek MTD, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : MČ Praha 5, Městská policie, MHMP, školy pro sluchově postižené v celé republice
Mezinárodní spolupráce: Feel the Music of Europe (spolupráce se školami pro sluchově postižené v Německu, Nizozemí, Španělsko, Turecko, Itálie)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: znakový jazyk, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, tanec, turistika, lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Koncepce školy je zaměřena na individuální podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (sluchově postižení, žáci s vadami řeči)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, hudební, literárně-dramatické, turistické, ICT, zdravotnické, zážitkové workshopy v knihovně školy a prožitkové deníky
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, SMS
Střední škola
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:150065591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 34
Aktuální počet žáků: 27
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 10. 2018, 17. 12. 2018, 14. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: ústní , praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: osobní pohovor a zkouška manuální zručnosti
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B Radlická, tram 7 Radlická
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPCE_VZDELAVACIHO_PROGRAMU.doc (137,2 KB)
Školní vzdělávací program: 4_letý_ŠVP_od_roku_2017.pdf (2567,6 KB)
Školní řád: 2018-2019_Školní_řád.doc (283,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 13-14 Vymolova.pdf (3466,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovně turistické kurzy, lyžarské výcviky
Domácí spolupráce : MČ Praha 5, Městská policie, MHMP, školy pro sluchově postižené v celé republice, vysoké školy (pedagogické, filozofické fakulty)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, český znakový jazyk
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Koncepce školy podporuje individuální vzdělávací potřeby žáků se sluchovým postižením
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, ICT, zdravotnické, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, SMS, videozpráva v ČZJ, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Stanice zájmových činností
Adresa: Ulice: Výmolova
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:161102921
Středisko volného času
Druh střediska volného času: stanice zájmových činností
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B Radlická, tram 7 Radlická
Provoz zařízení (od - do): Po-Pá
Nabídka činností o víkendu: ano
Převaha nabídky pro: starší školní věk, mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: spontánní činnosti, individuální práce, osvětová, pravidelná zájmová, příležitostná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: společenské hry, zdravotnické, jazykové, ICT, sportovní, literárně-dramatické, taneční, hudební
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:110011040
Školní klub
Adresa: Ulice: Výmolova 169/2, Radlice
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu:
IZO:181069610
Internát
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:102449180
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:110011023
ŠJ
Adresa: Ulice: Výmolova 169
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 554 763
Fax: 251 555 356
IZO:110011031
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-34 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano