Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Škola / charakteristika školy

Název školy:Speciální základní škola Augustina Bartoše
Adresa školy: Ulice: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Ředitel:Mgr. Jana Kulhánková
Kontakt na školu Telefon: 499 881 436
Email: zvs.kulhankova@centrum.cz
Fax: 499 881 436
Web: http://www.spzsupice.cz
IČ:70841144
RED-IZO:600024628
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní škola

Adresa: Ulice: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 436
Fax: 499 881 436
IZO:102590257
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 118
Aktuální počet žáků: 60
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: TEREZA, M.R.K.E.V., KAPRADÍ
Domácí spolupráce : Spolupráce s regionálními základními školami, mateřskými školami - společné dílny (např.keramika). Zajišťujeme praxi studentů VŠ, VOŠ, SŠ. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními - SPC, PPP, RIAPS, dále s Policií ČR (besedy), s ČČK, s KRNAP AJ..
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Jsme škola zřízená podle § 16, odst.9
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: snoezelen, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), jednou ročně Zpravodaj o činnosti školy průběžně web školy, konzultační hodiny dle domluvy s rodiči, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Nábř. pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 436
IZO:110003683

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Manž. Burdychových 302
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 462 310
IZO:110200276