Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola Augustina Bartoše
Adresa školy: Ulice: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Ředitel:Mgr. Jana Kulhánková
Kontakt na školu Telefon: 499 881 436
Email: zvs.kulhankova@centrum.cz
Web: http://www.spzsupice.cz
IČ:70841144
RED-IZO:600024628
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 436
IZO:102590257
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 118
Aktuální počet žáků: 73
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy_Úpice.pdf (601,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZV_upr.výstupy.pdf (1526,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD.pdf (4613,8 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (253,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_1920.pdf (1127,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: TEREZA, M.R.K.E.V., KAPRADÍ
Domácí spolupráce : Spolupráce s regionálními základními školami, mateřskými školami - společné dílny (např.keramika). Zajišťujeme praxi studentů VŠ, VOŠ, SŠ. Spolupracujeme s poradenskými zařízeními - SPC, PPP, RIAPS, dále s Policií ČR (besedy), s ČČK, s KRNAP AJ..
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Jsme škola zřízená podle § 16, odst.9
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, snoezelen
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), jednou ročně Zpravodaj o činnosti školy průběžně web školy, konzultační hodiny dle domluvy s rodiči
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nábř. pplk. A. Bunzla 660
Obec: Úpice
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 542 32
Kontakt na školu: Telefon: 499 881 436
IZO:110003683
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Manž. Burdychových 302
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 462 310
IZO:110200276