Logo školy

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Adresa školy: Ulice: Tylova 2391
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Ředitel:Mgr. Bc. Pavel Koc
Kontakt na školu Telefon: 382 215 104
Email: info@zstylova.cz
Web: www.zstylova.cz
IČ:70890889
RED-IZO:600062171
Zřizovatel:Město Písek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fügnerovo náměstí 47
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
IZO:108053466
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 308
Aktuální počet dětí: 293
Dny otevřených dveří (termín/y): http://www.zstylova.cz/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=75
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria k přijímání dětí do 5 MŠ 2018 podpis.pdf (400,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, širší centrum, periferie, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Písek
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 390
Školní vzdělávací program: SVP-Krestanske-MS-Tvorime-mosty-2017-2018.pdf (1704,3 KB)
Školní řád: Skolni rad 9.MS 2017.pdf (3710,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Vlastní hodnocení KMŠ - kvalitní škola - autoevaluace.pdf (949,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Subjekt Základní škola Josefa Kajetána a Mateřská škola Písek zahrnuje celkem 4 mateřské školy. 5.MŠ na Fügnerově náměstí, 9.MŠ v Alšově ulici, Křesťanskou MŠ v Dobrovského ulici a 11.MŠ v ulici na Ryšavce.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Klademe důraz na spolupráci s rodiči a o.s. např. Veselá školka 11.MŠ, KáMoŠ KMŠ.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, návštěva solné komory, plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Tylova 2391
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
IZO:108053890
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 732
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, duben + leden pro budoucí prvňáčky před zápisem + 2x konzultační odpoledne prosinec a květen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Písek
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 3 vchody - Jeronýmova, Tylova, Tyršova
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Plán výchovně vzdělávací a další činnosti školy 2018-2019.pdf (503,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP, verze 5, školní rok 2017-2018.pdf (2021,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SD a SK.pdf (219,7 KB)
Školní řád: 04 Školní řád ZŠ 2018.pdf (943,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ JKT Písek 2017_18.pdf (5466,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, hudební výchova, fyzika, ICT, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, vzdělávací, adaptační a sportovní kurzy večer V tanečním rytmu rozsvěcování vánočního stromu a jarmark, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola, škola spolupracující s Mensou ČR a Tvořivou školou, Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Domácí spolupráce : Spolek rodičů, žáků a přátel školy
Mezinárodní spolupráce: Erasmus Plus
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Storytelling (Storytelling)
Specifické formy podpory žákům: individuální plány, péče o nadané žáky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád školní družiny 2015.pdf (343,7 KB)
Školní klub - rozvrh: Vnitřní řád školního klubu 2015.pdf (418,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, rukodělné, taneční, jazykové, sportovní, ICT, hudební, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tylova 2391
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
IZO:114600155
Školní klub
Adresa: Ulice: Tylova 2391
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
IZO:150031297
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylova 2391
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
IZO:150004061
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Fügnerovo náměstí 47
Obec: Písek
Kraj: Jihočeský
PSČ: 397 01
Kontakt na školu: Telefon: 382 215 104
Fax: 382 215 141
IZO:181014467
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-29
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne