Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Březová, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Ředitel:Mgr. Petr Očadlík
Kontakt na školu Telefon: 556 307 040
Email: zs.brezova@email.cz
Web: sweb.cz/zsbrezova
IČ:70984557
RED-IZO:600143198
Zřizovatel:Obec Březová
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:174105941
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): MŠ prohlédnout kdykoli po domluvě s vedením MŠ
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zamykání, na zvonek
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6,30 - 15,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Vzhledem k socioekonomickým podmínkám v obci nemáme specifické zaměření. Klademe důraz na prvky zdravého životního stylu.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Domácí spolupráce: spolupráce s hasiči, policisty, myslivci, Lesy ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:102432201
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 197
Dny otevřených dveří (termín/y): Jsme otevřená škola. Po domluvě kdykoli.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,35
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Březová 19-23.docx (33,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2016.docx (365,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD – 2016.doc (79,4 KB)
Školní řád: Skolni_rad_-_od_1.2. 2018.docx (47 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ- 2017-18_uprav.docx (66,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Vzhledem k socioekonomickým podmínkám v obci jsme škola bez specifického zaměření.
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, fyzika, chemie, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: např. Zdravé zuby, Správná pětka
Domácí spolupráce : Hasiči, policisté, Lesy ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Reedukace, materiální vybavení, konzultace s rodiči, pravidelná spolupráce s PPP a SPC,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: v PC učebně i v kmenových třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), ICT, "Chytrá hlavička" - rozvoj logického a kritického myšlení., sportovní, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna, Žáci mohou trávit volný čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na respiriu školy. Zde ho také nejraději tráví.
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, využití školních webových stránek, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:120002698
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:150044763
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:102932468
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: mezi 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Březová 78
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 44
Kontakt na školu: Telefon: 556 307 040
Fax: není
IZO:174105959
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: mezi 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne