Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 1615
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Ředitel:Mgr. Marek Novotný
Kontakt na školu Telefon: 383 411 724
Email: novotny@oatabor.cz
Web: http://www.oatabor.cz
IČ:60064790
RED-IZO:600020321
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 1615
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 02
Kontakt na školu: Telefon: 381 253 765
IZO:060064790
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 30, 31, 40, 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP-OA.pdf (2839 KB)
SVP-EL.pdf (2979,1 KB)
Školní řád: Ř 07 Školní řád - od 1.9.2021.docx (154,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 - 2020.pdf (1843 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Jazykové projekty (AJ a NJ) financované EU
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: turistické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace