Zde může být obrázek školy.

Základní škola Třeboň, Na Sadech 375

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
Adresa školy: Ulice: Na Sadech 375
Obec: Třeboň II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Ředitel:Bc. Mgr. Jana Polčáková
Kontakt na školu Telefon: 384 722 392
Email: info@zstrebon.cz
Web: http://www.zstrebon.cz
IČ:60816872
RED-IZO:600060624
Zřizovatel:Město Třeboň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Sadech 375
Obec: Třeboň II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 392
IZO:107721295
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55 hod.
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2019 -2022.docx (33,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP-43-5.6.1.Tv-2.st..xls (84 KB)
SVP-45-5.6.3.Sportovní hry-volitelný předmět.xls (31,7 KB)
SVP-00-Titulní list.doc (257,5 KB)
SVP-01-Charakteristika školy a charakter. ŠVP.doc (129,5 KB)
SVP-35-5.5.1.Hv-1.st..xls (52,7 KB)
SVP-50-Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.doc (65,5 KB)
SVP-49-5.7.3.Domácnost - volitelný předmět.xls (35,3 KB)
SVP-48-5.7.1.Pv-2.st..xls (55,3 KB)
SVP-47-5.7.1.Pv-1.st..xls (67,1 KB)
SVP-46-5.7.Člověk a svět práce.doc (75,8 KB)
SVP-05-plan.xls (41 KB)
SVP-44-5.6.2.Sportovní výchova-specializace.xls (62,5 KB)
SVP-41-5.6.Člověk a zdraví.doc (96,8 KB)
SVP-42-5.6.1.Tv-1.st..xls (78,8 KB)
SVP-38-5.5.2.Vv-2.st..xls (89,1 KB)
SVP-40-5.5.4.Umělecká řemesla-volitelný předmět.xls (38,4 KB)
SVP-39-5.5.3.Estetická výchova-specializace.xls (54,8 KB)
SVP-02-PT(přehled).xls (90,6 KB)
SVP-37-5.5.2.Vv-1.st..xls (99,8 KB)
SVP-36-5.5.1.Hv-2.st..xls (50,7 KB)
SVP-03-KK(dělení).xls (95,7 KB)
SVP-34-5.5. Umění a kultura.doc (86,5 KB)
SVP-33-5.4.5.Přírodopisné praktikum-volitelný předmět.xls (34,8 KB)
SVP-32-5.4.4. Ekologie specializace.xls (36,4 KB)
SVP-31- 5.4.3.Chemie.xls (42 KB)
SVP-30- 5.4.2. Fyzika.xls (65 KB)
SVP-29-5.4.1.Přírodopis.xls (71,2 KB)
SVP-28-5.4.Člověk a příroda.doc (111,1 KB)
SVP-27-5.3.6.HGP-volitelný předmět.xls (33,3 KB)
SVP-26-5.3.5.ZSV-specializace.xls (43,5 KB)
SVP-25-5.3.4.Občanská výchova.xls (68,1 KB)
SVP-24-5.3.3. Zeměpis.xls (47,6 KB)
SVP-23-5.3.2. Dějepis.xls (64,5 KB)
SVP-22-5.3.1.Náš svět.xlsx (24,1 KB)
SVP-21-5.3.Člověk a svět.doc (82,4 KB)
SVP-20- 5.2.3.Cvič M - volitelný př..xls (35,8 KB)
SVP-19- 5.2.2 -Výpočetní tech., inform.tech., informatika.xls (87 KB)
SVP-18-5.2.1. M-2.st..xls (98,8 KB)
SVP-17-5.2.1. M-1.st..xlsx (46,5 KB)
SVP-16-5.2.Matematika a ICT.doc (84,5 KB)
SVP-15-5.1.6.Cvičení-Čj-2.st.-volitelný.xls (28,7 KB)
SVP-14- 5.1.5. Ko Aj-2.st.-specializace.xls (26,6 KB)
SVP-13- 5.1.4. Ko Nj- 2.st.-specializace.xls (27,6 KB)
SVP-12-5.1.3 NJ-1.st.-spec..xls (35,8 KB)
SVP-11-5.1.3. Nj-(další cizí jazyk) 2.st..xls (57,9 KB)
SVP-10- 5.1.2. - Aj-2. st..xls (54,8 KB)
SVP-09-5.1.2. Aj-1.st..xls (49,2 KB)
SVP-08-5.1.1-ČJ-2.st..xls (185,3 KB)
SVP-07-5.1.1-ČJ-1.st..xls (56,8 KB)
SVP-06 5.1.Jazyk a jazyková komunikace.doc (117,2 KB)
SVP-04-KK(naplňování).xls (33,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Vnitřní řád ŠK.doc (90,6 KB)
Vnitřní řád ŠD.doc (91,6 KB)
ŠVP ŠK.docx (48,9 KB)
ŠVP ŠD.docx (53,1 KB)
Školní řád: ZŠ- hodnocení žáků 8.pdf (413,3 KB)
ZŠ - školní řád 8.pdf (362,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019- 2020.pdf (1442,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, ovoce do škol
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : Spolupráce s městskou policií, záchranný integrovaný systém,střední školy, mateřské školy.....
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola Litva- Utena, Partnerská škola Slovensko - Košice, spolupráce se školou ve Freyungu - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: Učíme analyticko- syntetickou metodou, tj. klasika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Dyslektické kroužky- náprava čtení, testování nadaných žáků, soutěže pro tyto žáky
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Pracovní doba ŠD, ŠK 2020- 2021.docx (14 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.pdf (607,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, přírodovědné, společenské hry, turistické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Sadech 375
Obec: Třeboň
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 35
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 392
IZO:114400270
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,15-7,45 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 17,00hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, Telefonicky
Školní klub
Adresa: Ulice: Na Sadech 375
Obec: Třeboň II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 392
IZO:163101272
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 100,-Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7 - 7, 45 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30, - 16 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Sadech 349/II
Obec: Třeboň II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 379 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 722 518
IZO:163000140
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Školní mléko a ovoce do škol máme přes školu Jiné -velikonoční, vánoční zvyky jídel, O zemi, kde se ž. učí - příprava jídla -Mexické fazole apod. Vaříme ne přání určité třídy - jedno jídlo v měsíci - s tím nyní začínáme
Nápojové/potravinové automaty: ne