Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Ševětín
Adresa školy: Ulice: Školská 189
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Ředitel: Mgr. Jana Schnelzerová
Kontakt na školu Telefon: 387 997 361
Email: zssevetin@volny.cz
Web: www.zsamssevetin.estranky.cz
IČ:75000202
RED-IZO:650033124
Zřizovatel:Obec Ševětín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vlkovská 293
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Kontakt na školu: Telefon: 387 997 339
Fax: 387 997 580
IZO:107531071
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 125
Aktuální počet dětí: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10.2020, 26.1.2021, 21.4.2021
Kritéria příjímacího řízení: kriteria-pro-prijimani-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-v-ms-sevetin-2021 (1).pdf (184,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Koncepce školy: Koncepce rozvoje MŠ 2021-24.pdf (213,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (346,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2019.doc (144,4 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení školy 2016-2018.docx (23,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: prožíváním za poznáním
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, celé Česko čte dětem, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Domácí spolupráce: policie ČR, hasiči
Mezinárodní spolupráce: není
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: sáňkování, turistika
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 189
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Kontakt na školu: Telefon: 387 997 361
Fax: 387 997 580
IZO:107720493
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 318
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.4.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce rozvoje skoly.pdf (118,1 KB)
Školní vzdělávací program: svp2009.pdf (1857,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Obsah činnosti v ŠD .pdf (173,3 KB)
ŠVP- ŠD.docx (53,8 KB)
Školní řád: sm-02-skolni_rad-distancni-vyuka-od-1.9.2020 (2).pdf (271,7 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019 - 2020 .pdf (1105,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : dobrovolní hasiči Ševětín
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: žádná alternativa
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD 2019 2020.pdf (109,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2020 - 2021.pdf (1798,6 KB)
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Interaktivní tabule - počítač s internetem. Tablety v rámci šablon II. (ČJ 7.A)
Zájmové činnosti: hudební, technické, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 189
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Kontakt na školu: Telefon: 387 997 361
Fax: 387 997 580
IZO:114200777
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: přednost mají žáci: 1. - 5. tř., dojíždějící, děti pracujících maminek (před matkami na MD)
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 5:45 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská 189
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Kontakt na školu: Telefon: 387 997 361
Fax: 387 997 580
IZO:102475636
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vlkovská 293
Obec: Ševětín
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 63
Kontakt na školu: Telefon: 387 997 361
Fax: 387 997 580
IZO:163103224
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne