Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
Adresa školy: Ulice: Nová 166
Obec: Štěpánovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Ředitel:Mgr. Sylvie Sedláčková
Kontakt na školu Telefon: 387 984 904
Email: zsstepanovice@email.cz
IČ:71002553
RED-IZO:650056272
Zřizovatel:Obec Štěpánovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nová 166
Obec: Štěpánovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Kontakt na školu: Telefon: 387 984 904
Fax: 387 984 904
IZO:114201102
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 68
Aktuální počet dětí: 68
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě kdykoliv, škola pořádá vánoční a velikonoční tvořivé dílny(děti tvoří společně s rodiči)
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijetí do MŠ Š 2014.docx (24,9 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30 hod
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje MŠ.docx (31,3 KB)
Školní vzdělávací program: Nový ŠVP pro obě MŠ 2013.docx (1524,2 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2012.doc (127,5 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení MŠ 2012-2013.docx (20,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Pěstovat u dětí kladný vztah k lidovým tradicím, zvykům, písním a okolní přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Screeningové vyšetření očí
Domácí spolupráce: ZŠ a MŠ Lišov, hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová 166
Obec: Štěpánovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Kontakt na školu: Telefon: 387 984 904
Fax: 387 984 904
IZO:102675961
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 52
Aktuální počet žáků: 52
Dny otevřených dveří (termín/y): Po dohodě kdykoliv, škola pořádá vánoční a velikonoční dílny (společné tvoření rodičů s dětmi)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2013-2016.docx (590,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ1.doc (2068 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2013-14.docx (247,8 KB)
Školní řád: Školni řád ZŠ 2013.doc (168,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2012-2013.docx (1255,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby
Domácí spolupráce : ZŠ Lišov, hasiči, policie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: Individuální plán výuky
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrhy ŠD.docx (16,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2013-2014.docx (85,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová 166
Obec: Štěpánovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Kontakt na školu: Telefon: 387 984 904
Fax: 387 984 904
IZO:114200807
Škoní jídelna
Adresa: Ulice: Nová 166
Obec: Štěpánovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Kontakt na školu: Telefon: 387 984 904
Fax: 387 984 904
IZO:150009283
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 18,- Kč až 21,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zvíkov 26
Obec: Lišov
Kraj: Jihočeský
PSČ: 373 73
Kontakt na školu: Telefon: 387 984 904
Fax: 387 984 904
IZO:163101230
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 18,- Kč až 21,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne