Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Řevničov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 211
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Ředitel:Mgr. Václav Řešátko
Kontakt na školu Telefon: 313 564 206
Mobil: 606 765 691
Email: info@skolarevnicov.cz
Web: http://www.skolarevnicov.cz/
IČ:71294252
RED-IZO:691008841
Zřizovatel:Obec Řevničov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Benešova 502
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Kontakt na školu:
IZO:181075806
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Aktuální počet dětí: 53
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.,
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria k přijetí do MŠ Řevničov 2017-2018(4).docx (32,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Škola je otevřena od: 6,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY MŠ ŘEVNIČOV 2016 - 2020.docx (25,1 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (4394 KB)
Školní řád: školní řád MŠ Řevničov.docx (97,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Hodnocení - MŠ Řevničov.docx (22,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Estetická výchova
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, jarmarky a dílny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Zdravá MŠ, Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
Certifikáty škol: Screeningové vyšetření zraku
Domácí spolupráce: Policie ČR, Hasiči, SK Řevničov, spolupráce s okolními MŠ, studijní praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: IVP, kompenzační pomůcky
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykova 211
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Kontakt na školu:
IZO:181075521
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 169
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: rozvoj a koncepce školy.docx (19,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - 1. 9. 2018 (2).docx (826,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠD - ŠVP.pdf (368,2 KB)
Školní řád: sm-02-školní řád - platný.docx (83,3 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2018-2019.pdf (13370,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, zeměpis, ICT, fyzika, knihovna, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Centrum kolegiální podpory
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Policie ČR, HZS, okolní školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: IVP, spolupráce s PPP Rakovník, SVP Slaný
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina - rozvrh.docx (12,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, literárně-dramatické, hudební, taneční, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, herna, studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykova 211
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Kontakt na školu:
IZO:181075814
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Kapacita ŠD, věk žáka, vzdálenost bydliště, závažné důvody ze strany zák.zástupce
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,30 - 17,00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Masarykova 211
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Kontakt na školu:
IZO:181075822
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Benešova 502
Obec: Řevničov
Kraj: Středočeský
PSČ: 270 54
Kontakt na školu:
IZO:181075831
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 24,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano