Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Stáňa Doležalová
Kontakt na školu Telefon: 465 523 497
Email: zs.lazne@seznam.cz
Web: http://www.specialnizs-ustino.cz
IČ:70844755
RED-IZO:600024814
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: ČSA
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 18
Kontakt na školu: Telefon: 465 564 457
IZO:102930015
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola při zdravotnickém zařízení - dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:108041689
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. - 5. 4. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: VV -7. r.doc (82,4 KB)
Dodatek č. 1.docx (11,8 KB)
Učební plán 1-9 - aktuálně náš.doc (49,2 KB)
ŠVP - INTERNÁT.doc (187,4 KB)
Učební plán 2. stupeň.doc (47,6 KB)
ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINA.doc (181,8 KB)
ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE.doc (54,3 KB)
VÝTVARNÁ VÝCHOVA-char. předmětu Vv II. st.doc (53,8 KB)
Učební plán 1. stupeň.doc (39,4 KB)
Učební plán 1-9.doc (49,2 KB)
Rámcový učební plán.doc (48,6 KB)
CHARAKTERISTIKA SVP.doc (387,6 KB)
Poznámky k VO.docx (16,8 KB)
Poznámky k UP.docx (14,9 KB)
PLÁN EVVO.doc (71,7 KB)
OBSAH ŠVP.doc (33,3 KB)
LOGO - SEDMIKRÁSKA.doc (1396,2 KB)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY.doc (32,8 KB)
HODNOCENÍ ŽÁKU.docx (24,7 KB)
Dodatek č. 3.docx (11,8 KB)
Dodatek č. 2.docx (11,8 KB)
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.doc (52,7 KB)
Aktualizace ŠVP 2.docx (12,8 KB)
Zeměpis 9. r.doc (91,6 KB)
Aktualizace ŠVP 3.docx (11,8 KB)
ČJ - 7. r.doc (159,7 KB)
Aktualizace ŠVP 1.docx (12,8 KB)
ČJ - 9. r.doc (146,9 KB)
ČJ - 8. r.doc (150,5 KB)
ČJ - 6. r.doc (123,4 KB)
Zeměpis 7. r.doc (82,4 KB)
ČESKÝ JAZYK - char. předmětu 2. st.doc (55,3 KB)
ZÁKLADY INFORMATIKY.doc (64 KB)
Základy informatiky 6 - 9.doc (81,9 KB)
VV -8. r.doc (81,4 KB)
Zeměpis 8. r.doc (76,3 KB)
PŘÍRODOPIS - char. předmětu 2. st.doc (51,7 KB)
Zeměpis 6. r.doc (87 KB)
ZEMĚPIS - char. předmětu 2. st.doc (54,8 KB)
VKZ 9 2016.doc (92,2 KB)
VKZ 8 2016.doc (100,9 KB)
VV -9. r.doc (86 KB)
MATEMATIKA 2. st - char.doc (47,1 KB)
OV - 6. r.doc (83,5 KB)
VV -6. r.doc (81,4 KB)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ.doc (49,7 KB)
Charakteristika předmětu Tv II. stupeň.doc (51,2 KB)
~$ - 6. -9. r.doc (0,2 KB)
Učební plán 2. stupeň.doc (47,6 KB)
ZTV 2. st.doc (79,9 KB)
PŘ 9. r.doc (96,3 KB)
TV - 6. -9. r.doc (93,7 KB)
OV - 8. r.doc (98,3 KB)
PV 6-7.doc (91,1 KB)
PŘ 6. r.doc (127,5 KB)
PŘ 8. r.doc (113,7 KB)
PŘ 7. r.doc (88,1 KB)
PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ - 2. st.docx (17 KB)
PV 8-9.doc (119,3 KB)
M 8 2016.doc (131,6 KB)
OV - 9. r.doc (93,7 KB)
HV - 9. r.docx (24,2 KB)
OV - 7. r.doc (86,5 KB)
D - 8. r.doc (85 KB)
OBČANSKÁ VÝCHOVA - char. předmětu 2. st.doc (57,3 KB)
NĚMECKÝ JAZYK - char. předmětu 2. st.doc (48,1 KB)
Nj. - 9. r.docx (25,9 KB)
Nj - 8. r.docx (25,7 KB)
M-9 2016.doc (123,4 KB)
M-7 2016.doc (114,7 KB)
HV - 6. r.docx (21,5 KB)
ZI 5.r.doc (76,3 KB)
M 6 2016.doc (135,7 KB)
FYZIKA - char. předmětu 2 st.docm (15,5 KB)
HV - 8. r.docx (25,1 KB)
HV - 7. r.docx (26,5 KB)
F - 9. r.doc (84 KB)
HUDEBNÍ VÝCHOVA - char. předmětu 2. st (2).doc (49,2 KB)
F - 8. r.doc (76,8 KB)
D - 6. r.doc (84,5 KB)
ČJ 4. - 5. komunikační a slohová výchova.doc (137,7 KB)
F - 7. r.doc (79,4 KB)
F - 6. r.doc (69,1 KB)
DĚJEPIS - char. předmětu 2. st.doc (48,6 KB)
D - 9. r.doc (81,4 KB)
AJ - 6. r.doc (53,2 KB)
D - 7. r.doc (80,4 KB)
ČJ 5. r.doc (87,6 KB)
DCJ Čj.doc (238,1 KB)
CHEMIE - char. předmětu 2. st.docm (15,6 KB)
CH - 9. r.doc (119,3 KB)
ANGLICKÝ JAZYK -char. předmětu 2. st.doc (50,2 KB)
Aj -, 8. r.docx (23,1 KB)
Aj - 7. r.docx (23,3 KB)
Aj - 9. r.docx (23,7 KB)
M 4. r.doc (88,6 KB)
VL 5 .r.doc (80,4 KB)
ČJ 4. - 5. literární výchova.doc (115,7 KB)
ČJ 4. r.doc (80,4 KB)
ČJ 3. r.doc (174,1 KB)
ČESKÝ JAZYK - char. předmětu 1. st.doc (54,3 KB)
ČJ 1. r.doc (206,8 KB)
ČJ 2. r.doc (143,4 KB)
ZÁKLADY INFORMATIKY - char. předmětu 1. st.doc (70,1 KB)
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - char. předmětu 1. st.doc (50,2 KB)
TĚLESNÁ VÝCHOVA - char. předmětu 1. st.doc (54,3 KB)
Učební plán 1. stupeň.doc (39,9 KB)
VV 4.-5. r.doc (85,5 KB)
VV 1.-3. r.doc (82,9 KB)
VLASTIVĚDA - char. předmětu 1. st.doc (54,8 KB)
PŘÍRODOVĚDA - char. předmětu 1. st.doc (53,8 KB)
PRVOUKA - char. předmětu 1. st.doc (62,5 KB)
VL 4. r.doc (92,2 KB)
TV 2016 4.-5..doc (84 KB)
TV 2016 1.-3..doc (80,4 KB)
TV - ZTV 1. st.doc (80,9 KB)
PŘ 5. r.doc (81,9 KB)
AJ 5. r.doc (79,4 KB)
PŘ 4. r.doc (83,5 KB)
M 1. r.doc (86,5 KB)
M 5. r.doc (97,3 KB)
PRV 1. - 3. r.doc (107 KB)
PV 1.-3. r.doc (171,5 KB)
PV 4.-5. r.doc (150 KB)
PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ - char. předmětu 1. st.doc (46,6 KB)
MATEMATIKA - char. předmětu 1. st.doc (47,6 KB)
HUDEBNÍ VÝCHOVA - char. předmětu 1. st.doc (41,5 KB)
DCJ Čj.doc (238,1 KB)
AJ 4. r.doc (80,9 KB)
M 3. r.doc (93,7 KB)
M 2. r.doc (91,1 KB)
ANGLICKÝ JAZYK - char. předmětu 1. st.doc (45,1 KB)
HV 4.-5. r.docx (25,1 KB)
HV 1.-3. r.docx (24,7 KB)
AJ 3. r.doc (72,2 KB)
Školní řád: Školní řád 2017 - přípravný stupeň.doc (112,6 KB)
Školní řád 20202021.doc (84,5 KB)
~$olní řád 20202021.doc (0,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Speciální základní škola pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Střední škola zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Mezinárodní spolupráce: Polsko - Dlugopolje Zdroj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: globální čtení, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:181038897
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 22
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.4.. - 5. 4. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program: Aktualizace ŠVP 2.docx (11,8 KB)
Dodatek č. 1 k ŠVP.odt (11,6 KB)
Úvodní stránka.doc (10,8 KB)
VÝTVARNÁ VÝCHOVA.doc (75,3 KB)
Školni+preventivni+strategie+do+ŠVP.doc (54,3 KB)
ČESKÝ JAZYK.doc (58,4 KB)
SVP UVOD - identif.udaje,charakteristika.doc (279 KB)
ZÁKLADY INFORMATIKY.doc (64,5 KB)
Začlenění průřezových témat.doc (46,6 KB)
Thumbs.db (8,2 KB)
Obsah SVP.doc (26,6 KB)
PRACOVNI CINNOSTI.doc (106 KB)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ.doc (71,2 KB)
HUDEBNÍ VÝCHOVA.doc (96,8 KB)
TELESNA VYCHOVA.doc (117,2 KB)
Dodatek č. 2 k ŠVP.odt (3,1 KB)
NAUKA O PŘÍRODĚ.doc (80,9 KB)
NAUKA O SPOLEČNOSTI.doc (70,1 KB)
RODINNÁ VÝCHOVA.doc (71,2 KB)
MATEMATIKA.doc (59,9 KB)
KUCHYNSKE PRACE.doc (85,5 KB)
HODNOCENI ZAKU.doc (74,8 KB)
ANGLICKÝ JAZYK.doc (72,2 KB)
Aktualizace ŠVP 1.docx (11,9 KB)
Školní řád: Školní řád 20202021.doc (84,5 KB)
Školní řád 2017 - přípravný stupeň.doc (112,6 KB)
~$olní řád 20202021.doc (0,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Ovoce do škol
Domácí spolupráce : SŠ zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: turistické, přírodovědné, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:110007239
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.45 - 8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,35 - 15.00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, telefonicky
Internát
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:110037464
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 34
Počet ubytovaných dětí a žáků: 33
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí od 6.30 až pátek do 16.00 hodin.
Nabídka ubytování pro: děti přípravného stupně základní školy speciální, žáky základní školy speciální, žáky střední školy
Úplata za ubytování (v Kč): 484,- přípravný stupeň,704,- střední škola
Úplata za stravování (v Kč): 1.340,- až 1.980,- dle věku ubytovaných
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, rodičovské schůzky, webové stránky
SPC
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:110010493
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, auto - možnost parkování
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 7,30 - 14,30
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole, logopedická péče
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, logoped
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
IZO:110037456
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: náměstí 17. listopadu 2062
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu:
IZO:110007191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne