Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Stáňa Doležalová
Kontakt na školu Telefon: 465 523 497
Email: zs.lazne@seznam.cz
Web: http://www.specialnizs-ustino.cz
IČ:70844755
RED-IZO:600024814
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: ČSA
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 18
Kontakt na školu: Telefon: 465 564 457
IZO:102930015
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola při zdravotnickém zařízení - dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:108041689
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 107
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. - 17. 4. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Speciální základní škola pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Střední škola zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Mezinárodní spolupráce: Polsko - Dlugopolje Zdroj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:181038897
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. - 17. 4. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : SŠ zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110007239
Internát
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110037464
SPC
Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110010493
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110037456
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: náměstí 17. listopadu 2062
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu:
IZO:110007191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne