Zde může být obrázek školy.

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy

Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Ředitel:Mgr. Stáňa Doležalová
Kontakt na školu Telefon: 465 523 497
Email: zs.lazne@seznam.cz
Fax: 465 523 497
Web: http://www.specialnizs-ustino.cz
IČ:70844755
RED-IZO:600024814
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: ČSA
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 18
Kontakt na školu: Telefon: 465 564 457
IZO:102930015
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 16
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: mateřská škola při zdravotnickém zařízení - dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky

Základní škola

Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:108041689
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 107
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. - 17. 4. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Speciální základní škola pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Školní mléko
Domácí spolupráce : Střední škola zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Mezinárodní spolupráce: Polsko - Dlugopolje Zdroj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, turistické, taneční, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:181038897
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 24
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. - 17. 4. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Domácí spolupráce : SŠ zdravotnická a sociální, SŠ a VOŠ pedagogická, OSPOD, ČČK, Městská policie, PPP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, turistické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)

Školní družina

Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110007239

Internát

Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110037464

SPC

Adresa: Ulice: Lázeňská
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110010493

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Lázeňská 206
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
PSČ: 562 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 523 497
Fax: 465 523 497
IZO:110037456
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: náměstí 17. listopadu 2062
Obec: Česká Třebová
Kraj: Pardubický
PSČ: 560 02
Kontakt na školu:
IZO:110007191
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne